Centre Mèdic privat de referència a les Terres de l'Ebre: S.C. de la RAPITA - ULLDECONA

   
     9 7 7 . 7 4 . 1 9 . 5 8
Tap To Call

Convenis de col·laboració

A Deltamèdic creiem amb les sinèrgies amb altres empreses i quant creiem que algo pot ser interessant per a la seva gent, nosaltres ho fem realitat.
és per això que desde Deltamèdic signem convenis amb diferntes col·lectius ….

CERCLE CAÇADORS DE LA RAPITA. DESCOMPTES ESPECIALS EN LA RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA DE CAÇA.

SOCIETAT DE CAÇADORS POBLE NOU DEL DELTA. DESCOMPTES ESPECIALS EN LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CAÇA.

SOCIETAT CAÇADORS D’ULLDECONA. DESCOMPTES ESPECIALS EN LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CAÇA.

 

 

CAZADOR