Centre Mèdic privat de referència a les Terres de l'Ebre: S.C. de la RAPITA - ULLDECONA

   
     9 7 7 . 7 4 . 1 9 . 5 8
Tap To Call

ANÀLISIS CLÍNIQUES

A Deltamèdic li oferim el ventall més ampli que existeix actualment en el que respecta  les Anàlisis Clíniques i Biològiques. Som centre col.laborador de GENERAL LAB, lider europeu del sector dels laboratoris clínics i biològics.

Per Especialitats o Àrees de Coneixement (Anàlisis Clíniques)
Anatomia Patològica Genètica i Oncologia Molecular
Bacteriologia i Parasitologia Hematologia
Banc de Sang Hormones
Bioquímica Clínica I+D+i
Biologia i Genètica Molecular Immunologia i Radioimmunoanàlisi
Citogenètica Medicina Nutricional i Anti-aging
Diagnòstic Prenatal Oncologia
Drogues d’abús Toxicologia Clínica i Laboral
Genètica Forense  (Estudis de Paternitat) Urgències i Assistència Continuada

A Deltamèdic li oferim els valors de GENERAL LAB amb un servei diagnòstic responsable, professional i innovador, amb eficiència i qualitat, tant tècnica com humana.

general lab