Centre Mèdic privat de referència a les Terres de l'Ebre: S.C. de la RAPITA - ULLDECONA

   
     9 7 7 . 7 4 . 1 9 . 5 8
Tap To Call

QUADRE Mèdic   arrow

Medicina General

Nom: Dr. Manel Castellà
Col.: 43-02821

Nom: Dr. Adolf Duran
Col.: 43-02201

Nom: Dra. Irene Bou
Col.: 43-05866

 

Medicina Laboral

Nom: Dr. Manel Castellà
Col.: nº 43-02821

Fisioteràpia – Rehabilitació

Nom: Alba Gil Carles (La Rapita i Ulldecona)
Col.: 12545

Nom: Lourdes Perez (La Ràpita)
Col.: 0842

Clínica Dental – Odontologia

Nom: Dr. Roberto Hugo Manette
Col.:1.996

Psicologia

Nom: Dra. Esther Adell
Col.: nº 18817

Traumatologia

Nom: Dra. Matilde Torné
Col.: 25942

Dietètica i Nutrició

Nom: Dra. Laia Gavalda
Col.: CAT000473

Medicina Estética

Nom: Dr. Juan Ignacio Ricart Codorniu
Col.: 46-1202462

Infermeria

Nom: Vane Pepiol
Col.:

Nom: Sandra Gavilan (Ulldecona)
Col.: 681

Anàlisis Clíniques

Nom: GENERAL LAB (LA Ràpita i Ulldecona)

Nom: APA LABORATORIS (La Ràpita i Ulldecona)

Oftalmologia

Nom: Dra. Ana Isabel Lerma
Col.: 4303746

Podologia

Nom: Dr. David Valle
Col.: 247

Logopèdia

Nom: Dra. Montse Marin
Col.:08-3394

Ginecologia i Obstetrícia

Nom: Dr. Jose de Andrade
Col.:43-05228

Cirurgia Vascular

Nom: Dr. Raul Vidal
Col.:43-04818

Salut Mental- Psiquiatria

Nom: Dr. Patricia Cruz
Col.: 43-05237

Medicina Esportiva- Reconeixements Mèdics Esportius

Nom: Dr. Oscar Morales
Col.: 43-06319